رزومه های دانشجویان و کارجویان

جهت ارسال رزومه های خود بر روی لینک زیر کلیک کنید.

فرم ارسال رزومه

تذکر: شماره تماس در صورت درخواست شما در وب سایت قرارداده خواهد شد.

 

 

ردیفآقا / خانمتاریخ تولددانشگاهرشتهمیزان تحصیلاتشماره تماس یا ایمیلمهارت هاتجارب کاریعلایق کاری
۱خانم1371دانشگاه آزاد اهواز
علم و صنعت ایران
عمران
MBA
کارشناسی
کارشناسی ارشد
fateme.hardani@yahoo.comزبان انگلیسی: خوب
آفیس: خوب
شرکت به خدمات وفا: مسئول دفتر
شرکت کاله:کارآموزی منابع انسانی
2خانم1368علامه طباطبائیگردشگریکارشناسی
کارشناسی ارشد
samirabodaghi@gmail.comزبان انگلیسی: خوب
آفیس: خوب
اینترنت: خوب
crm: متوسط
سازمان میراث فرهنگی: crm
هتل فرودگاهی امام خمینی: پذیرش
فروش بلیط
رزرواسیون
پکیج بندی تور
تولید محتوا
تدریس زبان
3خانم1376علامه طباطبائیروابط عمومیکارشناسیmissalimohammadi@gmail.comزبان انگلیسی: خوب
آفیس: متوسط
اینترنت: خوب
گرافیک: معمولی
روابط عمومی: خوب
فروش تور خارجی
بازاریابی حضوری
بازاریابی تلفنی
4خانم1374علامه طباطبائیروابط عمومیکارشناسیyaghoblozahra@gmail.comشبکه اجتماعی: خوب
گرافیک: متوسط
عکاسی: خوب
روابط عمومی: عالی
فروش تور خارجی
تولید محتوا
تدریس زبان
بازاریابی حضوری
بازاریابی تلفنی
5خانم1371دانشگاه یزد
علامه طباطبائی
اقتصاد صنعتی
مدیریت صنعتی
کارشناسی
کارشناسی ارشد
لطفا از طریق تماس با ما اقدام کنیدزبان انگلیسی: متوسط
آفیس: خیلی خوب
اینترنت: خیلی خوب
امور مالی حسابداری
منشی
6آقا1370پیام نور تبریز
علامه طباطبائی
مدیریت بازرگانی
مدیریت فناوری اطلاعات
کارشناسی
کارشناسی ارشد
jalileslamiheravi70@gmail.comزبان انگلیسی: متوسط
آفیس: متوسط
اینترنت: خوب
crm: خیلی خوب
روابط عمومی: خیلی خوب
کار در شرکت مسافرتی
تولید محتوا
بازاریابی تلفنی
بازاریابی حضوری
7آقا1372دانشگاه کردستان
علامه طباطبائی
مهندسی مکانیک
مهندسی آی تی
کارشناسی
کارشناسی ارشد
09305072616اینترنت: خوب
آفیس: متوسط
زبان: متوسط
ایران خودرو سنندج: کارآموز
فنی حرفه ای سنندج: کارآموز
فروش تور
تولید محتوا
امور مالی و حسابداری
بازاریابی اینترنتی