فروش یا تبادل کتاب گردشگری

جهت ارسال رایگان اطلاعات کتاب خود بر روی لینک زیر کلیک کنید.

فرم ارسال اطلاعات کتاب

تذکر: جهت سفارش هر کدام از کتب زیر از طریق شماره تماس و یا ایمیل فرد مورد نظر اقدام فرمایید.

 

 

ردیفنام کتابنویسندهانتشاراتسال انتشارقیمت فروش (ت)شماره تماس یا ایمیل فروشندهتاریخ انتشار آگهیتوضیحات
1جغرافیای گردشگریترجمه دکتر محمود ضیاییدانشگاه پیام نور۹۳ چاپ ششم۲۰۰۰۰۹۱۰۴۹۷۴۴۱۴۱۴ / ۰۲ / ۹۷خط کشی با مداد - بدون هایلایت
2رفتار میان فرهنگی در گردشگریترجمه دکتر اکبر پور فرج - سولماز سید موسوی - مهرنوش دهستانیسمیرا۹۲ چاپ اول۱۰۰۰۰۰۹۱۰۴۹۷۴۴۱۴۱۴ / ۰۲ / ۹۷بدون خط کشی - فقط سه صفحه هایلایت
3سیاست های گردشگری کشورهادکتر حمید ضرغام بروجنی،علی اصغر شالبافیانمهکامه ۹۶چاپ چهارم۰۹۱۰۴۹۷۴۴۱۴۱۸ / ۰۴ / ۹۷
4جغرافیای گردشگری ایرانمعصومه فیروزی ، سودابه زارعی ، حمید جاهدی کورعباسلوآوای ظهور۹۵چاپ اول۰۹۱۰۴۹۷۴۴۱۴۱۸ / ۰۴ / ۹۷
5برنامه ریزی و سرپرستی گردشتهادکتر بهرام رنجبریان ، محمد زاهدیچهارباغ۹۲چاپ ششم۰۹۱۰۴۹۷۴۴۱۴۱۸ / ۰۴ / ۹۷
6مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانیدکتر محمد رضا حافظ نیا۹۲چاپ نوزدهم۰۹۱۰۴۹۷۴۴۱۴۱۸ / ۰۴ / ۹۷
7آداب، الگوهای رفتاری و اخلاق حرفه ای در صنعت گردشگریجلال نصیریانمهکامه۹۴چاپ پنجم۰۹۱۰۴۹۷۴۴۱۴۱۸ / ۰۴ / ۹۷
8آشنایی با فن راهنمایی در توراصغر حیدریمهکامه۹۲چاپ چهارم۰۹۱۰۴۹۷۴۴۱۴۱۸ / ۰۴ / ۹۷
9بازاریابی جهانگردی و گردشگریحمید جاهدی کورعباسلو، داود جاهدی کورعباسلو، فاطمه طرابیآوای ظهور۹۴چاپ اول۰۹۱۰۴۹۷۴۴۱۴۱۸ / ۰۴ / ۹۷
10میراث فرهنگی و گردشگری در کشور های در حال توسعهترجمه دکتر اکبر پورفرج، جعفر باپیریمهکامه۹۰چاپ اول۰۹۱۰۴۹۷۴۴۱۴۱۸ / ۰۴ / ۹۷
11شناخت صنعت گردشگری با رویکرد سیستمیدکتر محمود ضیایی، مژگان تراب احمدینشر علوم اجتماعی۹۳چاپ چهارم۰۹۱۰۴۹۷۴۴۱۴۱۸ / ۰۴ / ۹۷
12سخن شیرین پارسیدکتر اکبر صیاد کوه، دکتر کاووس حسن علی، دکتر منیژه عبدالهی، دکتر سید احمد پارساوزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی۸۸چاپ دوازدهم۰۹۱۰۴۹۷۴۴۱۴۱۸ / ۰۴ / ۹۷
13درآمد تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایراندکتر محمد رحیم عیوضی، دکتر محمد جواد هراتیمعارف۹۰چاپ دوم۰۹۱۰۴۹۷۴۴۱۴۱۸ / ۰۴ / ۹۷
14بازاریابی موزه دکتر محمود محمدیان، دکتر حمید رضا عسگری ده آبادیمهربان نشر۹۲چاپ اول۰۹۱۰۴۹۷۴۴۱۴۱۸ / ۰۴ / ۹۷
15اقتصاد خرددکتر محسن نظرینگاه دانش۸۹چاپ بیست وسوم۰۹۱۰۴۹۷۴۴۱۴۱۸ / ۰۴ / ۹۷
16اصول حسابداری۲فرزاد ایوانی، شیرین الفتی نژادترمه۹۵چاپ دوم۰۹۱۰۴۹۷۴۴۱۴۱۸ / ۰۴ / ۹۷
17مبانی حسابداری مالیدکتر احمد بدری، دکتر حمید حقیقتنص۸۹چاپ اول۰۹۱۰۴۹۷۴۴۱۴۱۸ / ۰۴ / ۹۷